Bảng Giá Sơn Nhà Trọn Gói Và Nhân Công - 2 lớp Và 3 Lớp

 Nếu Sơn Lại Màu Tương Tự Thì Sơn 2 Lớp Phủ. Nếu Sơn Lại Khác Màu Thì Sơn 1 Lớp Lót 2 Lớp Phủ. Tư Vấn Hotline: 0975496027

Bảng Giá Nhân Công Sơn Nhà 2018

Sơn 2 Lớp Trong Nhà 8.000 đ / m2 

- Sơn 3 Lớp Trong Nhà 10.000 đ / m2

- Sơn 2 Lớp Ngoài Trời 12.000 / m2

- Sơn 3 Lớp Ngoài Trời 14.000 đ / m2

--------------------------------

Bảng Giá Sơn Nội Thất Trọn Gói 2 Lớp. Bao Gồm Vật Tư Và Nhân Công

--------------------------------

 JOTUN Nội Thất

JOTUN - JOTAPLAST Chống Nấm Mốc 2 Lớp. 24.000đ/n2

--------------------------------

JOTUN Nội Thất

JOTUN - ESSENCE Dễ Lau Chùi 2 Lớp 30.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Nội Thất

JOTUN - MAJESTIC, Bóng Đẹp $ Và Chăm Sóc Hoàn Hảo 2 Lớp 40.000/m2

--------------------------------

DULUX  Nội Thất

DULUX - INSPIRE Y53 Sắc Màu Bền Đẹp 2 Lớp 27.000/m2

--------------------------------

DULUX Nội Thất

DULUX - EASICLEAN A991 Lau Chùi Hiệu Quả 2 Lớp 33.000/m2

--------------------------------

DULUX Nội Thất

DULUX - AMBIANCE GJ8 Siêu Cao Cấp, Bóng, 2 Lớp 43.000đ/m2

--------------------------------

A - 10 Nội Thất

Sơn Đông Á - A 10, 2 Lớp 24.000đ/m2

--------------------------------

A - 10 Nội Thất

Sơn Đông Á - A 10, Bóng, 2 Lớp 28.000đ/m2

-------------------------------

Bảng Gía Sơn Nội Thất Trọn Gói. 1 Lót 2 Phủ. Bao Gồm Vật Tư Và Nhân Công

1 Lớp Lót Chống Kiềm, 2 Lớp Phủ

JOTUN - Nội Thất

JOTUN - JOTAPLAST Chống Nấm Mốc -1 Lót 2 Phủ 37.000đ/m2

-------------------------------

JOTUN Nội Thất

JOTUN - ESSENCE - Dẽ Lau Chùi. 1 Lót 2 Phủ 41.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Nội Thất

JOTUN - MAJESTIC. Bóng Đẹp Và Chăm Sóc Hoàn Hảo 1 Lót 2 Phủ 51.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Nội Thất

DULUX - INSPIRE Y53 Sắc Màu Bền Đẹp. 1 Lót 2 Phủ 38.000đ/m2

-------------------------------

DULUX Nội Thất

DULUX EASICLEAN. A991. Lau Chùi Hiệu Quả. 1 Lót 2 Phủ 44.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Nội Thất

DULUX - AMBIANCE 66AB. 5 in 1 Bóng. 1 Lót 2 Phủ 54.000đ/m2

--------------------------------

A - 10 Nội Thất

A - 10 Sắc Láng mịn, Chống Nấm Mốc 1 Lót 2 Phủ 27.000đ/m2

--------------------------------

A - 10 Nội Thất

A - 10. Bóng Đẹp Bền Màu. 1 Lót 2 Phủ 37.000đ/m2

--------------------------------

Bảng Giá Sơn Ngoại Thất Trọn Gói 2 Lớp Phủ. Bao Gồm Vật Tư Và Nhân Công

JOTUN Ngoại Thất

JOTUN - JOTATOUGH. Láng Mịn. 2 Lớp 42.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Ngoại Thất

JOTUN - JOTASHIELD Cao Cấp Chống Phai Màu. 2 Lớp 54.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Ngoại Thất

JOTUN - JOTASHIELD Bóng, Bền Màu Tối Ưu. 2 Lớp 58.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Chống Thấm

JOTUN - Chống Thấm WATERGUARD Công Nghệ Tiến Tiến. 2 Lớp 54.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Ngoại Thất

DULUX - INSPIRE 79A Sắc Màu Bền Đẹp. 2 Lớp 40.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Ngoại Thất

DULUX - WEATHERSHIELD, GJ8B Bóng, Siêu Cao Cấp 2 Lớp 56.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Chống Thấm

DULUX - Chống Thấm WEATHERSHIERD Chống Thấm Hiệu Quả. 2 Lớp 44.000đ/m2

Sơn A - 10 Ngoại Thất

Sơn A - 10 Đông Á Đẹp Bền Mau. 2 Lớp 30.000đ/m2

--------------------------------

Sơn A - 10 Ngoại Thất

Sơn A - 10 Bóng, Bền Màu Tối Ưu. 2 Lớp 32.000đ/m2

--------------------------------

Bảng Giá Sơn Ngoại Thất Trọn Gói, 1 lớp lót Chống Kiềm, 2 lớp phủ. Bao Gồm Vật Tư Và Nhân Công

JOTUN Ngoại Thất

JOTUN - JOTATOUGH Láng Mịn, 1 Lót 2 Phủ 60.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Ngoại Thất

JOTUN - JOTASHIELD Cao Cấp Chống Phai Màu. 1 Lót 2 Phủ 72.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Ngoại Thất

JOTUN - JOTASHIELD Bóng, Bền Màu Tối Ưu. 1 Lót 2 Phủ 76.000đ/m2

--------------------------------

JOTUN Chống Thấm

JOTUN Chống Thấm WATERGUARD Công Nghệ Tiên Tiến. 1 Lót 2 Phủ 68.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Ngoại Thất 

DULUX - INSPIRE 79A Sắc Màu Bền Đẹp. 1 Lót 2 Phủ 58.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Ngoại Thất

DULUX - WEATHERSHIELD GJ8B Bóng, Siêu Cao Cấp. 1 Lót 2 Phủ 74.000đ/m2

--------------------------------

DULUX Chống Thấm

DULUX Chống Thấm WEATHERSHIELD Chống Thấm Hiệu Quả. 1 Lót 2 Phủ 60.000/m2

--------------------------------

Sơn A - 10 Ngoại Thất

Sơn A - 10 Đẹp Bền Màu. 1 Lót 2 Phủ 37.000đ/m2

--------------------------------

Sơn A - 10 Ngoại Thất

Sơn A - 10 Bóng, Bền Màu Tối Ưu. 1 Lót 2 Phủ 44.000đ/m2

Liên Hệ: 0975496027

 

HOTLINE 0975 496 027
Gọi Ngay
0975496027
Chát Zalo
Gửi thư
Chát Zalo
zalo